THOẢ THUẬN SỬ DỤNG

Thoả thuận sử dụng dịch vụ bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ GonStack và Bạn hoặc Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà Bạn đại diện.

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi GonStack, Bạn cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này; trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này thì Bạn cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của GonStack, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Bạn trên hệ thống của GonStack.

Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của GonStack và Bạn, hoặc tổ chức do Bạn đại diện thì các quy định tại Hợp đồng dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

GonStack bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của Bạn.

ĐIỀU 1. TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP

1.1.Để sử dụng dịch vụ của GonStack, Bạn cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy định của GonStack.

1.2.Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do bạn bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu, GonStack sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Bạn.

1.3.Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Bạn sẽ không tiết lộ (bất kể là vô tình hay hữu ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu của Bạn dùng để đăng nhập vào hệ thống của GonStack cho bất kỳ bên/người nào, kể cả những người thân thích của Bạn; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ, Bạn có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho GonStack và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Bạn theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của GonStack.


ĐIỀU 2. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


2.1.Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản, dịch vụ, khi tạo tài khoản, Bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho GonStack:

Trường hợp Bạn là cá nhân

 • Họ Và Tên:
 • Quốc Tịch:
 • Ngày, tháng, năm sinh:
 • Số CMTND/CCCD/Hộ Chiếu/ngày cấp, nơi cấp:
 • Địa chỉ Thường trú
 • Địa chỉ liên hệ:
 • Điạ chỉ thư Điện tử

Trường hợp bạn là địa diện của tổ chức, doanh nghiệp

 • Mã số thuế:
 • Địa chỉ đăng ký:
 • Người đại diện theo pháp luật, tổ chức, doanh nghiệp:
 • Chức vụ:
 • Họ và tên của Bạn:
 • Chức vụ của bạn tại đơn vị bạn đại diện:
 • Địa chỉ thư điện tử

2.2.Nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn, Bạn cần cung cấp thông tin định danh chính xác cho GonStack; trường hợp thông tin mà Bạn cung cấp không đầy đủ và/hoặc không chính xác thì GonStack có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Bạn và/hoặc từ chối cung cung ứng dịch vụ cho Bạn, kể cả trường hợp Bạn đã thanh toán trước cho GonStack; trong trường hợp này, phí dịch vụ đã thanh toán trước sẽ không được hoàn lại.

2.3.GonStack cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của Bạn với bất kỳ bên nào; ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu từ Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.4.GonStack sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật và theo các tuyên bố, cam kết chất lượng của GonStack để bảo mật thông tin cá nhân của Bạn. Mặc dù vậy, các rủi ro liên quan đến việc cung cấp, bảo mật dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật sẽ luôn tiềm ẩn và KHÔNG CÓ HỆ THỐNG KỸ THUẬT HAY BIỆN PHÁP AN NINH, BẢO MẬT NÀO LÀ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI hay có thể chống lại được tất cả các “hacker”, “tamper” (những người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin); do đó, trong trường hợp thông tin cá nhân của Bạn bị lộ do bị hack hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của GonStack thì Bạn theo đây đồng ý miễn cho GonStack toàn bộ trách nhiệm có liên quan.

2.5.GonStack sẽ sử dụng các thông tin của Bạn mà GonStack thu thập được để gửi đến Bạn (i) các thông tin về các chương trình khuyến mại, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của GonStack (email marketing, email quảng cáo); (ii) các thông báo bảo trì, nâng cấp máy chủ, hệ thống của GonStack để nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng; (iii) thông báo về phí dịch vụ, dung lượng dịch vụ còn lại (hoặc sắp hết); (iv) các thông tin trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của GonStack."

2.6.Toàn bộ thông tin của Bạn sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của GonStack, được lưu trữ tại GonStack kể từ thời điểm Bạn cung cấp cho đến tối thiểu là hai (2) năm sau khi Bạn ngưng sử dụng toàn bộ dịch vụ của GonStack và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của Bạn đối với GonStack.

ĐIỀU 3. DỊCH VỤ CỦA GONSTACK

3.1.Khi Bạn đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Thỏa Thuận này, GonStack cấp cho Bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, chuyển nhượng để sử dụng các dịch vụ, hệ thống, cơ sở hạ tầng của GonStack trong thời hạn của Thỏa Thuận này.

3.2.Các dịch vụ mà GonStack có thể cung cấp cho Bạn bao gồm toàn bộ các dịch vụ được GonStack công bố công khai tại website https://GonStack.com/ và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm (“Dịch Vụ”)

3.3.Để sử dụng các Dịch Vụ của GONSTACK, Bạn cần phải tạo tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ theo các hướng dẫn của GonStack và thực hiện thanh toán đầy đủ cho GonStack.

ĐIỀU 4. VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ DỊCH VỤ CỦA GONSTACK

4.1.GonStack chịu trách nhiệm vận hành và thực hiện các công việc cần thiết để cung ứng, duy trì Dịch Vụ đúng theo công bố chất lượng dịch vụ của GonStack tại website https://GonStack.com/Commitment-to-quality-of-service, bao gồm cả việc bảo trì thường xuyên hệ thống máy chủ vật lý, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của trung tâm dữ liệu.

4.2.Để tránh hiểu nhầm, việc bảo trì, sửa chữa (nếu có) sẽ không bao gồm việc sửa chữa các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, không bao gồm khắc phục các sự cố do lỗi của các chương trình do Bạn cài đặt trên máy chủ ảo, dịch vụ hệ điều hành, dịch vụ mạng và các trường hợp bất khả kháng.

4.3.Trường hợp việc bảo trì yêu cầu phải tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ (ví dụ: phải khởi động lại các máy chủ vật lý), GonStack có trách nhiệm báo trước cho Bạn biết trong một thời gian hợp lý và đảm bảo thời gian gián đoạn của Dịch Vụ theo đúng Cam Kết Dịch Vụ.

ĐIỀU 5. HÀNH VI BỊ CẤM

5.1.Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ nhằm mục đích:

 • (a)Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • (b)Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • (c)Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 • (d)Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 • (e)Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 • (f)Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

5.2.Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

5.3.Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

5.4.Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5.5.Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

5.6.Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

5.7.Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 6. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN

6.1.Bạn có trách nhiệm tự quản trị và bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập của Bạn để sử dụng Dịch Vụ và chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện bởi tài khoản này.

6.2.Bạn cam đoan và đảm bảo rằng, Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động kinh doanh và/hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính Bạn; và để thực hiện, triển khai các hoạt động này, Bạn đã có đầy đủ Giấy phép cũng như sự phê chuẩn cần thiết từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

6.3.Bạn cam kết và đảm bảo rằng, Bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào. Trường hợp Bạn sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào thì GonStack có quyền ngay lập tức ngừng cung ứng dịch vụ cho Bạn, khóa tài khoản, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin của Bạn đang chứa đựng tại GonStack và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; toàn bộ phí dịch vụ mà Bạn đã thanh toán trước cho GonStack sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào

6.4.Ngoại trừ các phần mềm, ứng dụng do GonStack cung cấp cho Bạn kèm theo Dịch Vụ của GonStack, Bạn theo đây cam kết và đảm bảo rằng, mọi phần mềm, ứng dụng mà Bạn cài đặt, sử dụng trên cơ sở hạ tầng, dịch vụ của GonStack đều có đầy đủ bản quyền từ Nhà phát triển hoặc Nhà phân phối phần mềm, ứng dụng đó. Trường hợp các phần mềm, ứng dụng mà Bạn sử dụng trên hệ thống, cơ sở hạ tầng của GonStack hoặc các phần mềm, ứng dụng được kết nối đến cơ sở hạ tầng, dịch vụ của GonStack không có đầy đủ bản quyền, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho hệ thống và/hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền, GonStack sẽ có quyền tạm ngưng cung ứng dịch vụ cho Bạn mà không phải chịu phạt hay bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Bạn.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA BẠN

7.1.Bạn theo đây đồng ý rằng, GonStack chỉ là bên cung ứng dịch vụ về nền tảng kỹ thuật, mọi thông tin, dữ liệu được đưa vào, truyền dẫn, phân phối (sau đây gọi chung là “Data”) đều do Bạn chủ động thực hiện (thông qua tài khoản của Bạn). Vì vậy, Bạn theo đây cam kết và đảm bảo rằng:

 • (a)Bạn là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc được cấp quyền hợp pháp của toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của GonStack.
 • (b)Toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua hệ thống, Dịch Vụ của GonStack sẽ (i) không chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (ii) không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác; (iii) không chứa đựng virut máy tính, sâu và/hoặc các phần mềm, ứng dụng gây hại cho người dùng, và/hoặc tạo ra các cửa hậu (backdoor) trái với ý muốn của người sử dụng.
 • (c)Trường hợp Bạn sử dụng dịch vụ CDN, Bạn theo đây đồng ý ủy quyền không hủy ngang, không giới hạn về địa lý, trong suốt thời hạn sử dụng dịch vụ cho GonStack được quyền, truyền tải, sao lưu các Data của Khách Hàng đến các ISP (Internet Service Provider) khác và GonStack được ủy quyền lại cho các ISP này tự động tải lại các Data của Bạn trên từng ISP.

7.2.Trường hợp GonStack phát hiện và/hoặc nhận được bất kỳ khiếu nại, cảnh báo, yêu cầu nào từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng, phân phối Data vi phạm cam kết nêu trên thì Vindadata sẽ chuyển toàn bộ các khiếu nại, cảnh bảo, yêu cầu này cho Bạn. Bạn cam kết tiếp nhận, xử lý các khiếu nại này trong một thời hạn hợp lý và sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo GonStack sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Trường hợp Bạn không tiếp nhận hoặc tiếp nhận mà không xử lý hoặc GonStack có cơ sở hợp lý để tin rằng đó là một vi phạm nghiêm trọng thì GonStack có quyền đơn phương ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Bạn mà không phải báo trước cho đến khi các khiếu nại được xử lý xong. Trừ khi Bạn yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn và tuân thủ các quy định về tạm ngưng của GonStack, Bạn vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến Dịch Vụ trong khoảng thời gian Dịch Vụ bị tạm ngưng vì các khiếu nại nêu trên.

7.3.GonStack cam kết và đảm bảo rằng, mọi Data của Bạn sẽ được bảo mật và bảo vệ đầy đủ theo tiêu chuẩn chung đã công bố của GonStack. GonStack sẽ không cung cấp hay tiết lộ Data của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo yêu cầu của Toàn án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; trong trường hợp này, GonStack sẽ thông báo đến cho Bạn trong một thời gian hợp lý ngay khi nhận được thông báo từ Toàn án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 8. THANH TOÁN

8.1.Tùy theo thỏa thuận giữa Bạn và GonStack, việc thanh toán phí sử dụng Dịch Vụ có thể thực hiện trước hoặc sau khi khởi tạo Dịch Vụ;

8.2.Trường hợp thanh toán trước: Dịch Vụ mà Bạn yêu cầu sẽ được khởi tạo sau khi Bạn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Số tiền Bạn thanh toán trước cho GonStack sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào. Một số loại hình dịch vụ đặc thù có thể hết lưu lượng trước thời gian dự liệu của Bạn; trong trường hợp này, Bạn cần thanh toán mua thêm dịch vụ trước khi hết lưu lượng để tránh bị gián đoạn Dịch Vụ.

8.3.Trường hợp thanh toán sau: Bạn cần thanh toán cho GonStack đúng hạn theo như thỏa thuận với GonStack; trường hợp Bạn thanh toán chậm trễ, GonStack có thể tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ cho Bạn mà không phải chịu trách nhiệm với Bạn.

8.4.Trong một số trường hợp, GonStack có thể yêu cầu Bạn thực hiện ký quỹ một khoản tiền để đảm bảo cho việc thanh toán; số tiền kỹ quỹ này sẽ được sử dụng để cấn trừ vào các Dịch Vụ mà Bạn đã sử dụng nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho GonStack. Tiền kýquỹ sẽ được hoàn trả lại cho Bạn sau khi Bạn ngưng hoàn toàn việc sử dụng Dịch Vụ của GonStack và Bạn đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với GonStack, đặt biệt là các nghĩa vụ tài chính.

8.5.Hóa đơn: GonStack sẽ xuất hóa đơn tài chính hợp lệ theo đúng quy định pháp luật, theo các thông tin mà Bạn cung cấp, và sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mà Bạn hoàn thành việc thanh toán cho GonStack.

ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG

9.1.Trong phạm vi của Thỏa Thuận này, Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là bất kỳ sự kiện nào xảy ra mà vượt ngoài khả năng dự đoán và khả năng kiểm soát của một Bên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi Bên trong phạm vi của Thỏa Thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ các hành động chiến tranh hoặc các hành động khác của lực lượng quân sự, khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, phá hoại, hành động phá phách, hành động hoặc hạn chế của chính quyền hoặc của các cơ quan công quyền khác, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác hoặc thiên tai (nhưng không bao gồm các cuộc đình công và đóng cửa gây áp lực), lỗi của hệ thống máy tính, virut, hacker với điều kiện là tình huống hoặc nguyên nhân đó xảy ra không phải do hệ quả của sự không cẩn trọng và/hoặc thiếu trách nhiệm của Bên bị ảnh hưởng.

9.2.Bên bị ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong Thỏa Thuận này, nếu/và trong phạm vi của việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản do Sự Kiện Bất Khả Kháng và đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục; Bên không thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này do ảnh hưởng trực tiếp bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng trên phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực hiệc các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này.

9.3.Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn chín mươi (90) Ngày Làm Việc cộng dồn, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này mà không cần phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.

ĐIỀU 10. BẢO MẬT THÔNG TIN

10.1.Trong phạm vi của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên.

10.2.Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) sẽ không sử dụng Thông Tin Mật của Bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong Thỏa Thuận này, trừ khi Thỏa Thuận này cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty của Bên Tiếp Nhận, là những người cần biết các Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận này; những người nhận thông tin theo đây cũng có nghĩa vụ bảo mật các Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận.

10.3.Ngoại lệ:

 • (a)Thông Tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà: (a) đã được Bên Tiếp Nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin; (b) được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào; (c) đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận; hoặc (d) thông tin được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
 • (b)Vào thời điểm chấm dứt Thỏa Thuận này vì bất kỳ lý do gì, Bên Tiếp Nhận phải hoàn trả lại cho Bên Tiết Lộ tất cả bản gốc, bản sao của các tài liệu đã được cung cấp cho Bên Tiếp Nhận dưới bất kỳ hình thức chứa đựng và thể hiện thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn máy tính, đĩa, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, thủ công hoặc các tài liệu in, tài liệu được tạo ra khác (bao gồm những không giới hạn các tài lưu được lưu trữ trong tài liệu đọc bằng máy) hoặc được hủy bỏ theo yêu cầu của Bên Tiết Lộ.

10.4.Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này, Bên Tiếp Nhận sẽ chuyển giao cho Bên Tiết Lộ toàn bộ các Thông Tin Mật thuộc sở hữu của Bên Tiết Lộ đã được chuyển giao cho Bên Tiếp Nhận theo Thỏa Thuận này.

10.5.Điều khoản này sẽ được duy trì trong vòng hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày chấm dứt Thỏa Thuận.

ĐIỀU 11. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN

11.1.Thời Hạn:Thỏa Thuận này có thời hạn theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ HOẶC thời hạn sử dụng gói dịch vụ mà Bạn lựa chọn.

11.2.Thỏa Thuận này sẽ được chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Bạn và GonStack thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng, Thỏa Thuận trước thời hạn;
 • Bạn hoặc GonStack buộc phải giải thể, phá sản theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Bạn thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào;
 • Một bên vi phạm nghĩa vụ, cam kết, cam đoan, bảo đảm trong Thỏa Thuận này mà không khắc phục trong vòng năm (5) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo/yêu cầu của bên còn lại.

ĐIỀU 12. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHI CHẤM DỨT DỊCH VỤ

12.1.Bạn có nghĩa vụ sao lưu, gỡ bỏ, xóa toàn bộ dữ liệu của Bạn ra khỏi hệ thống, Dịch Vụ của GonStack khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của GonStack vì bất kỳ nguyên nhân nào .

12.2.Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, GonStack có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ dữ liệu của Bạn trên hệ thống, Dịch Vụ của GonStack sau khi chấm dứt Dịch Vụ với Bạn.

ĐIỀU 13. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1.Luật Áp Dụng:Thỏa Thuận này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Thỏa Thuận.

13.2.Thẩm Quyền Xét Xử: Bạn và GonStack đồng ý rằng, trường hợp xảy ra các tranh chấp, mâu thuẫn mà Bạn và GonStack không thể tự giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì vụ việc, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi GonStack đăng ký trụ sở chính.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN CÒN LẠI

14.1.Sửa Đổi Và Từ Bỏ

 • Bất kỳ quy định nào trong Hợp Đồng Dịch Vụ và Thỏa Thuận này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung nếu và chỉ khi những sửa đổi hoặc bổ sung đó được lập thành văn bản và được ký bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên.
 • Việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào theo Thỏa Thuận này của bất kỳ bên nào sẽ không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào như thế trong Thỏa Thuận này và việc thực hiện một phần hoặc một quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền trong số bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào quy định trong Thỏa Thuận này.
 • Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai của các văn bản pháp luật và/hoặc chính sách của Nhà nước làm cho Bạn và GonStack không đạt được các mục tiêu cơ bản trong khi tiến hành các công việc được quy định trong Thỏa Thuận này, hai bên đồng ý thương lượng trên tinh thần thiện chí để sửa đổi và/hoặc lập lại Thỏa Thuận này theo các điều khoản và điều kiện có thể được chấp nhận đối với hai Bên.

14.2.Chuyển Giao

 • Không bên nào có thể chuyển giao dù bằng hợp đồng hoặc bất kỳ hình thức nào khác, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo quy định tại Thỏa Thuận này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại.

14.3.Thỏa Thuận Độc Lập

 • Việc một hoặc một vài điều khoản trong Thỏa Thuận này và/hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn và GonStack phải thực thi.
 • Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Thỏa Thuận này bị Tòa án tuyên là vô hiệu thì Bạn và GonStack sẽ thỏa thuận để lập và ký một thỏa thuận khác phù hợp với tinh thần của Thỏa Thuận này và Hợp Đồng Dịch Vụ để thực thi, trường hợp bên nào không hợp tác để lập và ký một thỏa thuận mới như đã nêu trên thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên còn lại.

14.4.Thỏa Thuận Toàn Bộ

 • Thỏa Thuận này và các Hợp Đồng Dịch Vụ là toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và GonStack và thay thế cho tất cả các thỏa thuận, cam kết, lời hứa, bất kể là bằng lời nói hay bằng văn bản trước ngày ký Hợp Đồng Dịch Vụ và/hoặc ngày Bạn bắt đầu sử dụng Dịch Vụ.

HẾT