Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin

Cung cấp khả năng đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng

Dịch vụ an toàn thông tin là dịch vụ GonStack cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn dữ liệu của khách hàng.Nhằm tránh rủi ro cho dữ liệu và đảm bảo quyền lợi đối với khách hàng.

Chúng tôi luôn luôn áp dụng những công nghệ, thiết bị mới nhất nhằm đảm bảo mục đích trên.

Công nghệ chúng tôi sử dụng

IDS- Hệ thống phát hiện xâm nhập

  • Theo dõi toàn bộ các máy chủ đến từng file để phát hiện những điều bất thường

IPS- Hệ thống ngăn chặn xâm nhập

  • Bảo vệ các máy chủ trước các nguy cơ, lỗ hổng an ninh.

Firewall

  • Thiết bị sử dụng để giám sát lưu lượng mạng. Đóng vai trò như màng lọc loại bỏ dữ liệu không an toàn hoặc không tuân thủ theo rules được đưa ra.

SIEM- Trung tâm thu thập và xử lý sự kiện

  • Toàn bộ dữ liệu thu thập các bước trên sẽ được đưa về máy chủ SIEM này để phân tích đánh giá. SIEM sẽ quyết định việc theo dõi, loại bỏ.

Lợi ích

Hỗ trợ 24/7/365

Đảm bảo an toàn dữ liệu

Đưa ra cảnh báo sớm. Hạn chế tối đa rủi ro.

Cải thiện hoạt động phát hiện sự cố và xử lý sự cố.