Dịch vụ nền tảng dữ liệu lớn

Chúng tôi cung cấp nền tảng phân tích dữ liệu lớn, cung cấp khả năng và hạ tầng phân tích cho những đối tác hàng đầu Việt Nam

Quản lý và bổ sung dữ liệu

Với các hoạt động quản lý dữ liệum GonStack sẽ giúp khách hàng:

  • Xây dựng chiến lược quản lý dữ liệu, GonStack sẽ giúp các bạn.
  • Phát triể các quy tắc và quy định để đảm bảo có nguồn dữ liệu chất lượng cao và quản lý tốt
  • Trích xuất dữu liệu truyền thông và dữ liệu lớn từ các nguồn khác nhau.
  • Làm sạch dữ liệu để tạo một nền tảng phân tích tốt